O nás

Společnost EKOSTAV - MORAVIA, a.s. byla založena dne 25. dubna 1990, jako jedna z prvních akciových společností na severní Moravě.

Společnost byla založena subjekty převážně z oboru stavebnictví s promyšlenou strategií podnikat především v oblasti stavebnictví s důrazem na ekologii, proto název EKOSTAV.

Dalším záměrem společnosti bylo najít nové uplatnění pro horníky, kteří byli propuštěni z OKD. Tento záměr se EKOSTAVU - MORAVIA, a.s. daří již po dlouhá léta výborně plnit a tak práci získalo již mnoho set vyřazených havířů z OKD.

Za více než čtvrtstoletí existence naši společnosti jsme dali práci více než tisícovce lidí.

Nejvíce v jednu chvíli, jsme poskytovali služby a zaměstnávali pracovníky ze 14 různých řemesel. Celou dobu jsme kladli důraz na ochranu životního prostředí, implementování nejnovějších poznatků vědy a výzkumu do praxe, vstřícný vztah k zaměstnancům, spokojenost zákazníků a obecně i na veškeré ostatní zásady fungování moderního podnikatelského subjektu.

Naše podnikatelské aktivity rozvíjíme ve třech klíčových okresech Moravskoslezského kraje a to na 38 pracovištích. V rámci restrukturalizace vzhledem k vývoji trhu se v současnosti společnost EKOSTAV - MORAVIA, a.s. věnuje v rámci svých dvou středisek převážně poskytování služeb v oblasti strážní a v oblasti úklidových prací.

kód a grafika:
janslechta.net